INFORMATIEPAKKET NIEUWE LEDEN  SEIZOEN 2018/2019

 

 

 

 

Welkomstwoord:

 

 

Je bent nu in het bezit van het informatieboekje van de afdeling jeugdvoetbal van DSV’61. Het is bedoeld als een wegwijzer binnen onze vereniging voor jou (en natuurlijk voor je ouders) omdat je je voor het eerst aanmeldt als DSV’61-lid.

We hopen dat er voldoende informatie in staat om ervoor te zorgen dat jij je snel thuis gaat voelen in onze vereniging. Aan het begin van het seizoen 2018-2019 starten we met meer dan 120 jeugdleden verdeeld over 10 teams. Deze teams worden iedere zaterdag begeleid door het enthousiaste jeugdkader dat uit zo’n 30 personen bestaat. Tevens is er, naast deze groep vrijwilligers, de jeugdcommissie bestaande uit 5 personen voor ondersteuning en aansturing van de gehele jeugdafdeling.

 

Je vindt in dit boekje alle informatie, alle afspraken die binnen onze vereniging voor jou van nut zijn terug. We hopen van harte dat je het bij DSV’61 naar je zin zult hebben.

 

Bewaar dit boekje goed, het komt je geregeld van pas.

 

Veel voetbalplezier gewenst bij DSV'61,

 

 

 Informatie voor (ouders van) jeugdleden

 

De Club

DSV’61 (Doornspijkse Sport Vereniging) is opgericht in 1961 en is gelegen aan de Haerderweg 19 in Doornspijk. DSV'61 is een zaterdag amateurvereniging. De club telt rond de 400 leden en heeft 20 teams in de competitie. De accommodatie bestaat uit een kantine, kleedkamers, 3 speelvelden (waarvan 1 kunstgras) en 1 trainingsveld. De clubkleuren zijn Oranje-Zwart.

 

Aan- of afmelden

 

Lidmaatschap kan worden aangevraagd d.m.v. het volledig invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier (samen met een kopie van uw legitimatiebewijs). We verzoeken u gedurende uw periode bij de club wijzigingen van telefoonnummer, adresgegevens, etc. door te geven aan de ledenadministratie.

De uiterste afmelddatum is 31 mei. Bij niet tijdig afmelden wordt de volledige contributie van het daaropvolgende seizoen in rekening gebracht. Voor het aanvragen van overschrijving naar een andere voetbalvereniging geldt dezelfde sluitingsdatum van 31 mei. Overschrijving kan dus alleen aan het einde van het seizoen plaatsvinden, gedurende het seizoen overschrijven kan alleen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een overschrijfformulier en afmeldingsformulier zijn te verkrijgen bij de desbetreffende (jeugd)coördinator.

 

Let op!

 

Een speler mag pas een wedstrijd spelen als het aanmeldingsformulier volledig ingevuld is ingeleverd en hij/zij een spelerspas van de KNVB heeft ontvangen (niet noodzakelijk bij de pupillen).

 

Contributie 2018/2019

 

De contributie wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering in oktober. Voor het seizoen 2018/2019 zijn de contributies als volgt samengesteld:

 

Senioren > 18 jaar € 200,00 per seizoen                                                                                      

Jeugd tot 18 jaar € 135,00 per seizoen                                                                                    

Jeugd tot 12 jaar € 115,00 per seizoen                                                                                   

Niet spelend lid € 40,00 per seizoen                                                                                 

Donateur( vanaf € 25,- en inclusief clubblad € 30 per jaar) 

 

 

 

Bij meerdere junioren- en pupillenleden in één gezin zal een staffelkorting worden toegepast vanaf het 3e gezinslid. De kortingen bedragen: 3e jeugdlid €15,- / 4e jeugdlid €25,- / 5e jeugdlid €35,- per jaar. Contributie kan uitsluitend worden betaald via automatisch incasso.

Leden die de contributie van het lidmaatschap van de vereniging niet of moeilijk  kunnen betalen (minimum inkomen), kunnen mogelijk een bijdrage krijgen van diverse instanties.

Zie voor meer informatie: 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitswaarborging

 

Een vereniging die zichzelf respecteert, zorgt voor een goed opgeleid kader. Bij DSV’61 streven we ernaar om bij elk team goed opgeleide mensen in de begeleiding te hebben. Elke leeftijdsgroep beschikt over een gediplomeerde of in opleiding zijnde trainer. Daarnaast heeft elk team minimaal twee leiders. Voor de keepers onder ons beschikt DSV’61 over meerdere geroutineerde keeperstrainers. Alle vrijwilligers stimuleren we om cursussen te volgen bij de KNVB.

 

 

Benodigdheden

 

*   Voetbalschoenen

*   Scheenbeschermers

Spelers mogen reglementair van de KNVB niet aan wedstrijden deelnemen zonder scheenbeschermers en voetbalschoenen te dragen.

Die zijn het meest belangrijk, verder als aanvulling:

*  T-shirt, korte broek en voetbalsokken (om te dragen tijdens de training)

*  Trainingspak (lekker warm om na de wedstrijd en in de rust te dragen, vooral van belang gedurende de winter). De meeste teams binnen DSV`61 hebben een sponsor voor trainingspakken, dit is dus afhankelijk van in welk team de speler komt te voetballen.

*  Voor de wedstrijden beschikken alle teams over gesponsorde wedstrijdtenues. Deze worden elke zaterdag door de leider meegenomen. Na afloop van de wedstrijd worden deze tenues bij DSV'61 gewassen.

* Er wordt na elke wedstrijd gedoucht, dus neem ook douchespullen mee.

 

Informatie

 

Op de DSV`61 site staat alle relevante informatie met betrekking tot de vereniging. DSV`61 streeft er naar de site actueel te houden en haar leden ten allen tijden van de juiste informatie te voorzien. Op de website www.dsv61.nl zijn o.a. trainingstijden, wedstrijden, vertrek en aanvangstijden te vinden.

Bij de kantine hangt een informatiebord waarop de meest belangrijke informatie te vinden is. Daarnaast krijgt elk gezin, waar één of meerdere kinderen lid zijn van DSV’61 6 x per jaar het clubblad De Goal. Iedereen kan en mag hierin schrijven, want ook dit medium is er voor alle leden. De redactie ziet jullie copy graag tegemoet.

Ook op Social Media is DSV`61 actief. Zowel op Facebook als Twitter kunt u op de hoogte blijven van DSV`61

 

De trainingen

 

DSV’61 beschikt voor de trainingen over een voetbalkunstgrasveld en eventueel over nog een grasveld. We gaan ervan uit dat praktisch alle trainingen doorgaan. Indien de weersomstandigheden dusdanig zijn dat het gevaarlijk wordt naar de training te komen of met de training door te gaan (denk aan onweer of zware regenval, sneeuw) dan wordt de training afgelast. Het bestuur van DSV`61 beslist of trainingen door gaan. Wanneer trainingen afgelast zijn, dan wordt dit op de website gezet. Voor de trainingen wordt gebruik gemaakt van de eigen kleedkamers. In de kerstvakantie is er een winterstop en wordt er twee weken niet getraind. Ook in de zomer wordt een aantal weken niet getraind.

 

Trainingsschema per leeftijdscategorie:

 

JO17 EN JO19 2 x 1,5 uur;

JO13 en JO15 2 x 1,25 uur

JO8, JO9, JO10 en JO11, JO12 2 x 1 uur;

Keepers 1 x 1 uur

Aandachtspunten voor de trainingen:

Ben je het vergeten, dan is het beter achteraf iets te laten weten dan niets.

*  Houd tijdens de trainingen geen petjes, kettinkjes, horloges en andere voorwerpen om.

*  Na de training is het (zeker voor de oudere jeugd) de bedoeling dat iedereen meehelpt om de trainingsspullen mee op te ruimen, veel handen maken licht werk.

 

 

Kunstgrasveld

 

Sinds enige jaren beschikt DSV’61 over een echt voetbalkunstgrasveld. Voordelen van zo’n grasmat zijn o.a. een altijd constante kwaliteit en het zo goed als altijd bespeelbaar zijn ervan. Om het veld in goede staat te houden zijn er echter wel een paar dingen waar we allemaal op moeten letten. Daarom even kort de regels omtrent het kunstgrasveld:

*  Op het veld mag niet gerookt worden, laat dus geen lucifers of sigaretten vallen.

*  De volgende dingen kunnen het veld beschadigen: kauwgom, glas, honden, etc.

*  Maak de schoenen schoon voordat het veld wordt betreden.

*  Draag geen schoenen met lange (stalen) noppen of spikes, kies voor schoenen met zoveel

mogelijk (liefst rubberen) noppen.

 

Aandachtspunten voor wedstrijden

 

*  Als een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd is het van belang dat dit tijdig bij de leiding wordt doorgegeven. Bij verhindering zo snel mogelijk, bij onvoorziene omstandigheden (ziekte etc.)tot uiterlijk de samenkomsttijd van de wedstrijd.

*  Je mag als ouders mee de kleedkamer in om je kind te helpen met het aantrekken van de voetbalkleren. Zodra iedereen aangekleed is neemt de leider de kinderen mee naar buiten.

*  De teams tot en met de JO12 blijven in de pauze op de velden. Het is bij de overige teams zo, dat in de rust de ouders niet meegaan de kleedkamer in.

*  Douchen is verplicht (uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij de leiders). Het is een goede en tevens een gezonde gewoonte om na sportinspanningen je lichaam goed te wassen. Wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen na de wedstrijden doucht en daarna weer in zijn gewone, droge kleding vertrekt. In de kleedkamers is het gebruik van badslippers sterk aan te raden.

*  Houd tijdens wedstrijden geen petjes, kettinkjes, horloges en andere versieringen om.

*  Tijdens de wedstrijden gedraagt iedere speler en ouder zich t.o.v. de scheidsrechter en tegenstander zoals een ieder zich zou moeten gedragen.

*  Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor de speler zelf.

*  Tijdens het seizoen kan aan iedereen gevraagd worden een ander team uit de nood te helpen (te weinig spelers), we verwachten dat iedereen hier aan meewerkt!

 

Vervoer bij uitwedstrijden

 

Voor het vervoer bij uitwedstrijden (er wordt vertrokken vanuit de kantine) zijn wij afhankelijk van de bereidwilligheid van ouders. Om zoveel mogelijk ongelijkheid te voorkomen, zullen de leiders -in samenspraak met de ouders- proberen een vervoersregeling te treffen. Op die manier worden de lasten over zoveel mogelijk schouders verdeeld. Wij rekenen in ieder geval op uw medewerking. Een inzittendenverzekering is van kracht, ook al is de chauffeur geen KNVB-lid.

 

 

Afgelastingen

 

De KNVB kan het gehele amateurvoetbal of per district afgelasten. Vanaf vrijdag 18.00 uur wordt hierover op pagina 603 van NOS teletekst bericht gedaan. Indien achter Oost een X is geplaatst dan zijn onze wedstrijden afgelast. DSV`61 1, 2, is A categorie, alle overige teams vallen onder B categorie. Indien DSV'61 het veld niet geschikt acht om te spelen dan zal de leider de leden afbellen en worden de wijzigingen op het programma van DSV`61 vermeld. Voor wat betreft afgelastingen of gedeeltelijke afgelastingen is het beleid, dat A categorie altijd voor B categorie gaat.

 

 

(Ongevallen)verzekering

 

Alle bij de KNVB ingeschreven voetballers/vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. Let wel: het betreft hier een aanvullende beperkte collectieve verzekering, aanvullend op de eigen verzekering! De verzekering dekt de gevolgen van ongevallen, welke de spelers/vrijwilligers tijdens wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten overkomen. In de bovenstaande gevallen kan hierop een beroep worden gedaan.

DSV’61 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane zaken. Nadrukkelijk willen we de ouders vragen hun kinderen geen waardevolle spullen mee te laten nemen naar het sportpark. Laat deze zoveel mogelijk thuis of geef ze in bewaring bij trainer of leider, laat ze zeker niet achter in de kleedkamers. Zorg dat de meegebrachte fietsen goed afgesloten in de rekken geplaatst worden.

 

Alcoholgebruik

 

Om het alcoholgebruik binnen de jeugdafdeling zo lang mogelijk te weren, wordt in de kantine geen alcohol geschonken aan jongeren jonger dan 18 jaar.

Er dient niet gerookt te worden door spelers onder de 18 jaar en zij die zich in het sporttenue op en rond het DSV`61 complex bevinden. Ook is het voor iedereen verboden drugs te gebruiken op en rond het DSV`61 complex.

Gedragsprotocol

Ook heeft DSV`61 een gedragsprotocol. Hierin beschrijven hoe we met elkaar omgaan en welke regels hiervoor gelden. Het volledige gedragsprotocol vind u op de site van DSV`61

 

Vrijwilligers

 

Het mag duidelijk zijn dat de vereniging DSV’61 altijd nieuwe, energieke vrijwilligers in tal van functies kan gebruiken. Graag doen wij dan ook een beroep op u als ouder/verzorger om deze groep te versterken.

Taken waar u aan zou kunnen denken:

*  draaien van een kantinedienst (zo vaak u kan)

*  draaien van een terreindienst  (zo vaak u kan)

*  organiseren van de voetbalactiviteiten

*  ondersteunen bij nevenactiviteiten en clubacties

*  technische werkzaamheden

*  schoonmaken

*  coachen

*  trainen

*  enz.

Wilt u graag wat voor de vereniging betekenen, maar weet u niet precies wat, informeer dan bij 1 van de coördinatoren van DSV`61 naar de mogelijkheden.

 

Activiteiten en toernooien

 

Naast voetbalactiviteiten besteedt DSV’61 ook veel aandacht aan allerlei andere niet voetbalgerichte activiteiten door het jaar heen. Tijdens deze nevenactiviteiten ligt het accent meer op het recreatieve, gezellige en sociale vlak. Hiermee worden de andere aspecten van het verenigingsleven benadrukt. Een aantal zeer actieve leden vormen samen de Activiteitencommissie.

Zij organiseren op vele momenten in het jaar diverse activiteiten (jeugdbingo, zeskamp, nieuwjaarsloop, beachsoccer, de 'nacht van de Haere', enzovoorts) waarbij jong en oud zich prima vermaakt. Ook de diverse seizoen afsluitingen bij de verschillende teams zijn altijd de moeite waard.

Voor alle jeugdteams wordt aan het eind van het voetbalseizoen ingeschreven op één of twee toernooien (afhankelijk van het team). Op sportpark de Haere zelf zijn jaarlijks sportieve (jeugd)toernooien. Deze zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een ware happening, waar talloze verenigingen met plezier terug komen.

 

Tot slot: belangrijke gegevens op een rijtje

 

Ledenadministratie: Robert Kroneman

Coördinator Jong Oranje en JO8 t/m JO13 Bennie van der Weerd

Coördinator JO14 t/m JO19: Marinus Schreurs

Technisch Jeugd Coördinator: 

De coördinator is de persoon waarbij leiders, leden en/of ouders terecht kunnen voor ondersteuning, op- of aanmerkingen en vragen.

Voor adressen en telefoonnummers: zie de site van DSV'61.

Aannemersbedrijf Van Wijhe B.V
Makelaars- en Assurantiekantoor De Boer B.V.
Van Zon Arbeidsbemiddeling B.V.
Rabobank
1 Hatto Heim 11 - 26
2 Zwolsche Boys 11 - 25
3 Rouveen SC 11 - 20
4 VIOS V. 11 - 20
5 BAS 11 - 17
6 Swift'64 11 - 17
7 DSV '61 11 - 16
8 HTC 11 - 16
9 Hattem 11 - 14
10 Olympia'28 11 - 11
11 ESC 11 - 10
12 Elspeet 11 - 9
13 Oene 11 - 8
14 Hulshorst 11 - 7